Så här går det till

Föreningar, företag och andra organisationer kan söka stöd från Leader.

Att ansöka om projektstöd är en process. Vi på leaderkontoret är med och stöttar dig hela vägen från en groende idé till ett projekt i full blom.

Fyra steg till ditt projekt

Vi skulle kunna dela upp ansökningsprocessen i fyra olika steg. Till att börja med måste det finnas en projektidé som utgår från att det finns ett utvecklingsbehov i bygden. Den här idén ska passa in i vår utvecklingsstrategi och sedan formas ett projekt. Vi på leaderkontoret finns med och coachar längs hela vägen. 

Lycka till!

Steg 1

Kom igång

Kul att du har en projektidé! Då samverkan är en viktig faktor i ett leaderprojekt är det bra att prata ihop er lokalt och se hur ni kan slå ihop era drivkrafter. Titta även igenom vår utvecklingsstrategi, våra mål och insatsområden.

Steg 2

Intresseväckare

Dags att få ner den projektidé på papper! Det gör du genom att ladda ner vår ”intresseväckare”. Dokumentet blir ett samtalsunderlag efter att du skickat in det till oss på leaderkontoret. Vi gör en första bedömning av projektidén.

Steg 3

Ansökan

Finns det förutsättningar för att din idé kan bli ett leaderprojekt bjuds du in till en projektsökarträff. Här guidar vi dig hur ansökan går till och är med och coachar hela vägen.

Här kan du läsa mer om hur du kan förbereda dig inför en projektansökan.

Steg 4

Genomförandet

När ansökan är komplett skickas den vidare till styrelsen som ska bedöma om projektet beviljas stöd.

Om ditt projekt beviljas stöd skickar vi vidare ansökan till Jordbruksverket som tar det formella beslutet. Slutligen får ni ett startbeslut från Jordbruksverket och ni kan påbörja genomförandet av ert projekt.