sök stöd för delprojekt

För dig som har en projektidé och behöver ett mindre stöd för att komma igång – då ska du kolla in våra delprojekt!

Delprojekt – lite lättare, lite snabbare

Att ansöka om delprojekt innebär att du söker ett mindre projektstöd, men med lättre administration och snabbare beslut. Det är vi på Leader Göta älv & Säveån som driver paraplyprojekt inom olika insatsområden och det finns en bestämd pott pengar som ska fördelas till olika delprojekt.

Så här går det till

  • Se nedan för aktuella möjligheter och fundera över inom vilket paraplyprojekt din idé kan passa in. Är du osäker så kontakta oss på leaderkontoret
  • Mer information och ansökningsblankett finns på respektive projekts sida
  • Vi tar emot ansökningar löpande
  • När vi tagit emot din ansökan återkopplar vi till dig med eventuella kompletteringar
  • Datum för nästa beslutsmöte får du reda på när du skickar in ansökan till oss på leaderkontoret

Paraplyprojekt

Digitalisering föreningar

Projektets syfte är att stärka digitaliseringen hos föreningar och hitta nya vägar för digital utveckling.

Paraplyprojekt

Nya fritids- och kulturaktiviteter

Stödet kan sökas av föreningar som vill skapa nya eller utveckla befintliga fritids- och kulturaktiviteter.

Paraplyprojekt

Digitalisering företag

Stödet ska ge företag hjälp att öka sin digitala närvaro och nå nya målgrupper.

Paraplyprojekt

Besöksnäring längs Pilgrimsleden Göta älv

Aktörer kan söka stöd för utveckling av befintlig verksamhet eller uppstart av ny verksamhet inom besöksnäringen. Verksamheten knyter på något sätt an till Pilgrimsleden Göta älv.

Paraplyprojekt

Kompetensutveckling

Föreningar kan söka stöd för kompetensutveckling av ex styrelse, medlemmar, personal eller tränare. Stödet ska stärka attraktiviteten och kompetensen för föreningars utveckling.