Genomför delprojekt

Grattis till ett beviljat delprojekt – tillsammans utvecklar vi landsbygderna längs Göta älv och Säveån!

Delprojekt – att genomföra och slutredovisa

Har du fått besked om att ditt delprojekt besviljats stöd? Grattis och bra jobbat! Nu kör vi!

Vi vet att du vill dra igång så snabbt som möjligt med ditt projekt! Men vissa saker är bra på att ha koll på från början. På den här sidan hittar du information och blanketter som är bra att ha koll på redan vid uppstart av projektet. När det är dags för slutredovisning hittar du allt du behöver längre ner på sidan.

När det inte går enligt plan

Behöver du göra ändringar i projektet? Det kan tex vara mer tid för genomförande och slutredovisning, andring av budget eller om du av någon anledning inte kan genomföra planerade aktiviteter. Kontakta oss innan ändringarna sker!

Genomförande

Vi och EU vill att det ska synas att det är ett leaderprojekt. Använd vår och EUs logga när ni genomför informationsinsatser i projektet. Det kan ex vara inbjudan, annons, broschyr, sponsrat inlägg på sociala medier, film mm.

Slutrapportering

I avtalet står ditt slutdatum. Innan slutdatum ska slutrapport och samtliga kostnadsunderlag skickas in till leaderkontoret. Ladda ner slutrapport och summera ditt projekt. Tänk på att titta tillbaka på ansökan, där framgår vad som skulle genomföras i projektet och det ska du nu summera utfallet av.

Utöver slutrapporten ska underlag för kostnader skickas in. Det kan vara kopior på fakturor, betalbevis, kvitton och projektdagböcker. Glöm inte att skicka in projektdagboken för er ideella tid.

När du summerat projektet och samlat ihop underlagen mailar du det till din kontakt på leaderkontoret.