sök stöd för projekt

Vi tror att ni vet bäst vet hur er plats kan utvecklas och hur det görs på bästa sätt. Hos Leader Göta älv & Säveån kan föreningar, företag och andra organisationer söka pengar för att utveckla sin plats. Tillsammans utvecklar vi landbygden!

Inför er ansökan

Att ansöka om ett leaderprojekt är en process och vi på leaderkontoret är med längs hela resan. Här nedan har vi samlat tips och beskriver hur vägen till ett leaderprojekt kan se ut.

Det finns två typer av projekt:

Projekstöd – 100% stödnivå. Projekt som har en bred allmännytta och som gynnar många invånare och verksamma på orten. Sökande är ofta en förening eller en kommun, men kan även vara flera företag i samverkan. Finns ingen maxbudget, detta diskuteras med leaderkontoret.

Projektstöd till företag – 70% stödnivå. Här hamnar oftast företagare som söker då projektet ofta gynnar företaget och ger en konkurrensfördel. Sökande bidrar med 30% av budget och stödbelopp är max 200 000 kr.

Oavsett om det är ett Projektstöd eller ett Projektstöd till företag så går vi igenom alla steg nedan. Kontakta oss vid frågor – lycka till!

Leaderområdet

Vi utvecklar landsbygden

Vårt leaderområde omfattar Ale och Lilla Edet samt delar av Vänersborg, Trollhättan, Alingsås och Lerum. Om du är osäker på om du ligger inom området så kontakta oss.

Testa din idé

Kan din idé bli ett leaderprojekt?

Att driva ett leaderprojekt är lite speciellt. Här står lokal förankring och samarbete i fokus. Därför är det bra att prata ihop sig med de som kan tänkas ha intresse eller vara delaktiga i projektet.

Alla leaderprojekt ska gå i linje med vår utvecklingsstrategi som är framtagen för just vårt område. Börja med att läsa på om våra mål och insatsområden.

När ni börjat forma er projektidé kan ni testa den här på hemsidan. Med testet får ni snabb feedback på om ni behöver tänka på något ytterligare.

För att ni ska kunna gå vidare till ansökan vill vi på leaderkontoret ha in en intresseväckare. Där skriver ni kortfattat ner er projektidé och vi återkommer med feedback.

Fullmakt

Ansök om fullmakt

Är sökande för projektet en förening, aktie- eller handelsbolag behöver du en fullmakt för att kunna göra en ansökan. Ladda ner blanketten och skicka den till Jordbruksverkets i god tid innan du påbörjar en ansökan. 

Ansökningsfrågor

Läs igenom frågorna som ska besvaras

Innan fullmakten är på plats  så kan det vara bra att ta en titt på de frågor som ska besvaras i Jordbruksverkets system. De flesta frågor finns samlade i detta dokument, det kan skilja sig något och tillkomma frågor beroende på projektets inriktning. Val av inriktning får du av oss på leaderkontoret.

Instruktionsfilm

En guidning i e-tjänsten

Leader Östra Skåne har tagit fram en instruktionsfilm som guidar genom hela ansökningsprocessen i Jordbruksverkets system.

Urvalskriterier

Hur bedöms er ansökan?

Styrelsen använder uppsatta urvalskriterier när de beslutar om projektet ska beviljas stöd. Det är bra att titta igenom urvalskriterierna för att veta hur ansökan bedöms. Urvalskriterierna skiljer sig mellan olika insatsområden så fråga oss på kontoret vilken inriktning projektet hamnar inom.

Jordbruksverkets e-tjänst

Dags att börja på ansökan

Nu hoppas vi att du är redo att börja skriva på en projektansökan! Det gör du i Jordbruksverkets e-tjänst.

Glöm inte att vi på kontoret alltid är behjälpliga med tips och råd längs hela vägen.

LAG-möte

Styrelsen fattar beslut om stöd

Leader Göta älv & Säveåns styrelse beslutar om inkomna projektansökningar. För att ansökan ska komma upp till beslut behöver den vara klar senast 4 veckor före mötet för att vi ska hinna handlägga den. Se deadlines för våra styrelemöten (LAG-möten) i kalendern.