Kontakta styrelsen

Här hittar du kontaktuppgifter till ledamöterna i styrelsen, samt valberedningen, för Leader Göta älv & Säveån.

Leader Göta älv och Säveåns styrelse

Leader Göta älv & Säveån är en ideell förening som drivs av en styrelse och är ett partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor. Styrelsen kallas för LAG som står för lokal aktionsgrupp (Local Action Group).

LAG-styrelsen består av representanter från Vänersbrog, Trolhättan, Lilla Edet, Alingsås, Ale och Lerum. Varje kommun har representanter från de tre sektorerna. Styrelsen är sammansatt av personer med bred kompetens och lokal förankring.

Föreningens styrelse har i uppdrag att leda utvecklingen utifrån den lokala utvecklingsstrategin.

Styrelse

Richard Cander

Ordförande
Ideell sektor
Lilla Edet kommun
richard@cander.se

Magnus Magnusson

Vice ordförande
Privat sektor
Vänersborg kommun
magnus_lotta@hotmail.com

Patrik Jatko

Offentlig sektor
Vänersborg kommun
patrik.jatko@vanersborg.se

Sandra Påsse

Ideell sektor
Vänersborg kommun
sandra.passe@hotmail.com

Livio Benedetto

Offentlig sektor
Trollhättan kommun
livio.benedetto@trollhattan.se

Mats Häggner

Privat sektor
Trollhättan kommun
mats.haggner@telia.com

Teresia Nilsson

Ideell sektor
Trollhättan kommun
dordinilsson@gmail.com

Kajsa Jernqvist

Offentlig sektor
Lilla Edet kommun
kajsa.jernqvist@lillaedet.se

Anette Pålsson

Privat sektor
Lilla Edet kommun
anette.pålsson@hogstorpconsulting.com

Sune Rydén

Offentlig sektor
Ale kommun
sune.ryden@ale.se

Ronja Wigertz

Privat sektor
Ale kommun
ronja@lightray.se

Elinor Johnson

Ideell sektor
Ale kommun
elinorjo@rocketmail.com

Anna Hansson

Offentlig sektor
Alingsås kommun
anna.4.hansson@alingsas.se

Fredrik Van Den Broek

Privat sektor
Alingsås kommun
fredrik.vandenbroek@gmail.com

Ebbe Bergkvist

Ideell sektor
Alingsås kommun
ebbe.bergkvist@hotmail.com

Maria Bergstedt

Offentlig sektor
Lerum kommun
maria.bergstedt@lerum.se

Marianne Sörling

Privat sektor
Lerum kommun
marianne@sorling.nu

Mattias Balkander

Ideell sektor
Lerum kommun
mattiasbalkander@gmail.com

Valberedning