LAG-möte

Styrelsen fattar beslut om inkomna projektansökningar.

Den 13 juni är det LAG-möte och då träffas styrelsen för att besluta om inkomna projektansökningar. Deadline för att skicka in ansökan inför detta LAG-möte är den 10 april.

Här kan du läsa mer om hur det går till att ansöka om leaderstöd.