Årsmöte 2023

Den 9 maj kallas medlemmar till föreningarna Leader Längs Göta älv samt Leader Göta älv & Säveån till årsmöte.

Välkommen på årsmöte!

Den 9 maj kallas medlemmar till föreningarna Leader Längs Göta älv samt Leader Göta älv & Säveån till årsmöte.

Leader Längs Göta älv
(Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, norra Hisingen, nordöstra Göteborg)
Tid: 9 maj kl. 17.00
Plats: Digitalt via teams eller på plats i Folkets Hus i Nol

Ladda ner:
Kallelse årsmöte Leader längs Göta Älv 2023
Leader Längs Göta älv Verksamhetsrapport och årsredovisning 2022
Revisionsberättelse 2022 Leader längs Göta Älv sign
Uttalande ledningen 2022 sign
Valberedningens förslag till årsmötet med LEADER längs Göta Älv
Kallelse konstituerande möte LLGÄ 2023

Leader Göta älv & Säveån
(Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Alingsås, Lerum)
Tid: 9 maj kl. 17.30
Plats: Digitalt via teams eller på plats i Folkets Hus i Nol
Anmäl dig till kansliet.leadergotaalv@gmail.com

Ladda ner:
Kallelse årsmöte 2023 Leader kring Göta älv och Säveån
Verksamhetsrapport 2022 Leader kring Göta älv och Säveån
Valberedningens förslag till årsmötet med Leader kring Göta älv och Säveån
Förslag stadgeändring Leader kring Göta älv och Säveån
Kallelse LGäS konstituerande möte 9 maj 2023