Scout och friluftsgård Hunneberg

Syftet med projeket är att utveckla scoutgården på Hunneberh till en scout- och friluftsgård.

Om projektet

”Bakgrunden var att vi (Hunnebergs KFUM scoutkår) med 125 medlemmar grundat 1938 fick önskemål från allmänheten, våra medlemmar och föräldrar om att utveckla vår fina scoutgård och göra den ännu mer anpassad till friluftsliv och aktiviteter. Genom detta kunde vi lösa problemet med att hitta bra övernattningsplatser för flera patruller samtidigt. Vi ville bygga tre vindskydd ihop och ha fler bänkar att träffas vid samt en aktivitetsbana att leka och samarbeta vid som är anpassad till ungdomar och naturen. Vi ville att scouter, ledare och föräldrar var delaktiga i byggandet och bidrar till gemenskap och vård av vår framtid och gård. Vi ville även förbättra tillgången till kanoter och användningen av dem samt utvidga parkeringsmöjligheter vid gården, för både allmänheten och medlemmar. På lång sikt hoppas vi att dessa investeringar ger intäkter, genom uthyrning av kanoter och friluftsaktivitetspaket.” Annalena Levin, projektledare och scoutledare

I projektet har det lagts ner otaliga timmar av ideell tid från föreningens medlemmar, både stora och små. Projektet är dessutom väl förankrat med andra närliggande aktörer och föreningar för att skapa största möjliga nytta. De har samarbetat utifrån befintliga vandringsleder och verksamheter för att inte konkurrera utan snarare komplettera.

scout och friluftsgård Hunneberg

”Vi sökte medel av Leader och fick bidrag till både vindskydd och kanoter som var ett stort behov i vår kår. Känslan var helt otroligt glädjande, vi trodde inte det var sant.”

Om projektet
Projektperiod
220914 – 231231
Projektägare
Hunnebergs-KFUM-Scoutkår
Projektledare
Annalena Levin
0708523573
hunnebergkfum@telia.com
Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats
Om projektet
Hunnebergs-KFUM-Scoutkår sökte projektstöd för utveckla området kring scoutgården till en friluftsgård. Här byggde de upp timrade vindskydd, bänkar, grillplatser och en aktivitetsbana. De har även köpt in kanoter som används flitigt av barn- och ungdomsgrupperna.
Om finansiering
Beviljat leaderstöd
606 350 kronor
Medfinansiering från Hunnebergs-KFUM-Scoutkår
30 000 kronor
Total finansiering
606 380 kronor
Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Göta älv & Säveån.
Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden