Aktivitetspaket vid Valdalens Djur & Natur

Syftet med projektet är att erbjuda turister och besökare gårdsaktiviteter, övernattningsmöjligheter samt närproducerade måltider i anslutning till Pilgrimsleden Göta älv.

”Projektet bidrog till att vi kunde vända oss mot nya målgrupper. Nu bidrar vi till besöksnäringen och skapar kravlösa aktiviteter där människor får ta del av vår vackra natur och våra djur.”

Om projektet

I planeringsstadiet var Linda Håkansson, som driver Valdalens Djur & Natur, noga med att behålla företagets värdegrund som står för trygghet, utveckling och rekreation.

Valdalens Djur & Natur sökte projektstöd för företag för bygge av paddock för att kunna erbjuda besökare olika hälsofrämjande aktivitetspaket med djur, natur och trädgård som utgångspunkt. Paddocken ses även som en möjlighet för andra aktörer att arrangera exempelvis utställningar, utomhusföreläsningar, marknader, yta för team-building mm. I projektet ingick även bygge av övernattningsbar grillstuga samt inköp av asktoalett och solcellsdriven utedusch.

Genom investeringarna ser vi möjligheter att bredda vår målgrupp och därmed kunna erbjuda fler hälsofrämjande aktiviteter med djur, natur och trädgård som utgångspunkt. På gården ska människor oavsett etnicitet, ålder, kön, sexualitet, religion, funktionsvariationer kunna träffas och umgås med djur på ett otvunget vis. Eftersom vi i dagsläget inte har några övernattningsmöjligheter med toalett och dusch eller lämplig paddock för de olika aktivitetspaketen vi planerar för så ville vi investera vidare i dessa möjligheter genom bygge av stuga med utsikt över älven samt en säker och ändamålsenlig paddock. Paddocken är utöver säker ridning och olika djuraktiviteter som exempelvis agility och kaninhoppning tänkt att kunna användas av andra aktörer för att kunna arrangera exempelvis utställningar, utomhusföreläsningar, marknader och loppisar, yta för team-building vid eventuella konferenser samt knutpunkt för vandrare och eller ryttare.
Investeringarna skulle även innebära ett rejält lyft för den ordinarie verksamheten då de är en nödvändighet för att
kunna utveckla vidare.

linda håkansson

”Tack vare företagsstöd från Leader kan vi nu även ta emot långväga besökare”

Med Pilgrimsleden runt hörnet

”En del av målgruppen som vi ser är vandrare och turister från olika länder och i olika åldrar”, säger Linda Håkansson som vill erbjuda Pilgrimsvandrare ett stopp på vägen.

Om projektet

Projektperiod
211004 – 230630

Projektägare
Valdalens Djur & Natur

Projektledare
Linda Håkansson
info@valdalen.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Om projektet

Valdalens Djur & Natur sökte projektstöd för företag för bygge av paddock för att kunna erbjuda besökare olika hälsofrämjande aktivitetspaket med djur, natur och trädgård som utgångspunkt. Paddocken ses även som en möjlighet för andra aktörer att arrangera exempelvis utställningar, utomhusföreläsningar, marknader, yta för team-building mm.

I projektet ingick även bygge av övernattningsbar grillstuga samt inköp av asktoalett och solcellsdriven utedusch.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
193 596 kronor

Medfinansiering från Valdalens Djur & Natur
82 970 kronor

Total finansiering
276 566 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden