Pilgrimsleden

 

Pilgrimsleden Göta älv startade som ett LEADER projekt på initiativ av Ale kommun 2017 och har sedan dess utvecklats i stadig takt med hjälp av projektledaren Johan Norling.

Om projektet

Den 13 mil långa leden låter oss vandra i historiska fotspår och uppmuntrar oss att stanna till för reflektion och beundra häpnadsväckande kulturminnen längs vägen.

Med dragning längs Göta älvdalen sträcker sig Pilgrimsleden Göta Älv
från Masthuggskyrkan i Göteborg via Nylöse kyrka och Lärjeån. Vidare genom Vättlefjäll till Ale kommuns skogar och landsbygdsidyll till Lödöse som historisk knutpunkt. Genom Lilla Edet tar man sig över den vackra älven och vidare till charmiga Hjärtum. Här bär vägen från Utby genom trollskogar till Trollhättan och Vänersborg där leden kopplar an till pilgrimslederna i Dalsland.

 

Projekt

”Leader fångar upp lokala lågor som kanske inte får chansen att uttrycka sig på andra sätt”

Från idé till kvalitetssäkring

Det har varit en lärorik tid, berättar Johan. Det gäller att se utmaningarna som en del av lärandet. Utmaningar kan vara bra för att projektet ska accelerera och hitta nya vägar, fortsätter han. 

Jag insåg tidigt vikten av att jobba för projektets fortlevnad under projektets gång, berättar Johan och fortsätter. Ett gott tips är att redan från början fundera på vad som ska hända när projektet är avlutat och det inte längre finns någon som är arvoderad att göra detta.

Det blev snabbt tydligt att goda relationer är A och O om ett projekt ska bära sig. Därför var jag snabb med att skapa och alliera mig med en pålitlig styrgrupp. En stor del av projektets framgång var att lämna plats för andra idéer, åsikter och viljor. 

Precis som Pilgrimsleden Göta Älv har många andra projekt startat med hjälp av LEADER. Bland dessa hittar man många eldsjälar där LEADER är en fantastisk resurs som fångar upp lokala lågor som kanske inte får chans att uttrycka sig på andra sätt, menar Johan. Här blir förstås kunskapsutbytet mellan projekten extra betydelsefullt. Hur kan mina erfarenheter komma fler till del?

 

 

Om projektet

Projektperiod
20170223 – 20210331

Projektägare
Ale kommun

Projektledare
Johan Norling
0733-46 37 88
johan.norling@vastkuststiftelsen.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Om projektet

Visionen med projektet var att skapa en arbetsmodell för utveckling av besöksnäring längs Pilgrimsleden från Göteborg till Vänersborg.

Projektet syftade till att med handling i aktiviteter visa på resultat som stimulerar till samverkan i branschvisa
nav inom besöksnäringen. Projektet möjliggör ett hållbart arbete tillsammans med samtliga kommuner längs
Pilgrimsleden inom det Geogafiska området.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
1 494 907  kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Längs Göta älv.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden