digitalisering föreningar

Projektets syfte är att stärka digitaliseringen och hitta nya vägar för digital utveckling.

Om paraplyprojektet

Digitalisering föreningar är ett av våra paraplyprojekt som det finns möjlighet att ansöka om delprojekt inom.

Att ansöka om delprojekt innebär en mindre ekonomisk insats men samtidigt mindre administration och snabbare beslut. Det är vi på Leader Göta älv & Säveån som driver paraplyprojekt inom olika insatsområden och det finns en bestämd pott pengar som ska fördelas till olika delprojekt.

Vad kan man söka för?

  • Utveckla webbsida, bokningssida eller annan digital plattform
  • Höja kompetensen inom sociala medier
  • Utgift för personal/köpt tjänst för utveckla digital kommunikation

Vem kan söka?

Föreningar med verksamhet i Leader Göta älv & Säveåns geografiska område. Även föreningar i östra Göteborg, Angered och på norra Hisingen kan söka.

När kan man söka?

Kontakta oss och beskriv kort din projektidé. När du fått svar att din idé är stödbar är det dags att börja jobba med ansökan, blanketten laddas ner i rutan till höger.

Vi tar emot ansökningar löpande så länge det finns projektmedel kvar att söka. Ansökan ska vara helt färdig två veckor innan beslutsmöte, datum får du när du skickat in din ansökan.

Om stödet

Sökbart maxbelopp:
50 000 kronor

Stödnivå:
100% av kostnaderna

Medfinansiering:
Ni som söker ska bidra med minst en tredjedel av det ni beviljas i stöd. Medfinansiering kan bestå av ideellt arbete.

Ladda ner