Deadline inför LAG-möte

För höstens LAG-möten är deadline för inskickad ansökan den 15 maj.

15 maj är deadline inför LAG-möte den 5 september

Den 5 september är LAG-mötet då vi tar upp de första projekten för beslut. För att ha en chans att komma med på detta LAG-möte ska Steg 2-ansökan och obligatoriska handlingar vara inskickat i Jordbruksverkets system senast den 15 maj.

Efter den 15 maj börjar kansliet att handlägga ansökningar. Det är viktigt att kompletteringar är inkomna till kansliet innan deadline som skickas ut. Det är de fyra första projekten som blir klara som tas upp på första LAG-mötet. Resterande projekt tas upp för beslut på nästkommande möten.