Deadline inför LAG-möte

För LAG-mötet i maj och juni är deadline för inskickad ansökan den 10 april.

10 april är deadline inför LAG-möte den 15 maj och 13 juni

För att ansökan ska ha en chans att komma upp för beslut på något av LAG-mötena den 15 maj eller 13 juni ska ansökan vara inskickad i Jordbruksverkets system senast den 10 april.

Efter den 10 april börjar kansliet att handlägga ansökningar. Det är viktigt att kompletteringar är inkomna till kansliet inom deadline som skickas ut. Det är de tre första projekten som blir klara som tas upp på LAG-mötet. Resterande projekt tas upp för beslut på nästkommande möte.