Deadline inför LAG-möte

För LAG-mötet i september är deadline för inskickad ansökan den 17 juni.

17 juni är deadline inför LAG-möte den 4 september

För att ansökan ska ha en chans att komma upp för beslut på LAG-mötet den 4 september ska ansökan och obligatoriska handlingar vara inskickat i Jordbruksverkets system senast den 17 juni.

Efter den 17 juni börjar kansliet att handlägga ansökningar. Det är viktigt att kompletteringar är inkomna till kansliet inom deadline som skickas ut. Det är de tre första projekten som blir klara som tas upp på LAG-mötet. Resterande projekt tas upp för beslut på nästkommande möten.