Vad är globalisering?

Ett annat begrepp som används frekvent i den dagliga debatten är globalisering vilket också bidragit till urbaniseringen. Således kommer denna artikel syfta till att återge en bild av vad globalisering egentligen är och vilka följder det fått för världen.

Vad innebär begreppet?

globe-86244_960_720Globalisering innebär en fri rörelse av gods, kapital, service, människor, teknologi och information. Således är globaliseringen en process som uppkommer utifrån globala utbyten vilket möjliggjorts genom olika medel. Bland annat har globaliseringen möjliggjorts med hjälp av nya transportmöjligheter, bland annat flygplan som gjort att människor i princip kan förflytta sig var man vill i världen under 24 timmar. Men också använda sig av båtar vilka numera kan förflytta stora mängder gods under en mycket kort tidsperiod. Internet har också spelat en stor roll då det gjort världen mer sammanlänkad ekonomiskt och kulturellt, i dagsläget känner nästan alla någon i ett annat land, och det är sällan man träffar någon som aldrig varit utomlands.

Därför har globaliseringen utvecklat världen framåt och gjort den mer modern vad gäller resande och teknologi vilka är positiva aspekter som vi har globaliseringen att tacka för.

Problematik med globaliseringen

Globaliseringen har dock inte bara medfört positiva aspekter som att man kan resa mer eller göra affärer enklare. Negativa aspekter av globaliseringen är framförallt att det bidragit till den globala uppvärmningen genom användningen av mer fossila bränslen. Men också då det bidragit till luft- och vattenföroreningar och överfiske. Detta i sin tur har gjort att människor i fattiga delar av världen ofta får lida på den rika världens bekostnad. Detta då fabriker ofta sätts i fattiga länder varpå arbetare arbetar i slavliknande förhållanden och där företag kraftigt förorenar miljön där människor bor. Detta händer framförallt i länder som Indien och Bangladesh bland annat. Människorna i dessa länder får därför ofta dricka smutsigt vatten och där hälso- och säkerhetsstandarder är dåliga på arbetsplatserna.

Leave a Reply