Denna hemsidan kommer att återge information för den som är intresserad av lantbrukspolitik och den svenska landsbygden. Artiklarna som tillhandahålls återger huvudsakligen intressant information om olika orsaker som har gjort att den svenska landsbygden allt mer dött ut. Framförallt genom att diskutera begrepp som urbanisering, globalisering och den fria marknaden. Dock kommer information om den svenska landsbygden också att återges då det är ett område som det ständigt debatteras om. Framförallt utifrån Centerpartiet, vilka är de huvudsakliga kämparna för att hålla den svenska landsbygden vid liv. Detta ämne är framförallt viktigt att diskutera då det inte bara är något som sker i Sverige, utan också i många andra utvecklade länder.

Landsbygden har länge varit något som berört oss alla i Sverige. Sedan början av 1900-talet har den starka globala urbaniseringen även påverkat Sverige. Urbaniseringen har inneburit att allt fler flyttat in till städerna vilket lämnat landsbygden i vissa fall i förfall. Därför är det framförallt viktigt att hålla igång en debatt om den svenska landsbygden och hur denna ska kunna hållas vid liv.

Själva landsbygden utgör en stor del av den svenska landytan, trots detta bor merparten av svenskar numera i städer. Genom urbaniseringen har således jobben förflyttats från landsbygden till städerna. Anledningen till detta är bland annat globaliseringen som har inneburit att genom frisläppandet av den fria marknaden har jobb som behövdes förr i tiden till viss del har försvunnit, exempelvis mjölkbönder och skördare. Detta då produkter som mjölk, kött och råvaror allt oftare importeras från länder där det kan produceras billigare.