Den svenska urbaniseringen idag och framåt

Precis som med andra processer kan urbanisering vara en process som är i förändring. Därför kommer denna artikel syfta till att gå igenom hur den svenska urbaniseringen sett ut rent historiskt, men också vad som kan förutspås om dess framtid.

Den moderna svenska urbaniseringen

6153538141_322786b34f_bHistoriskt sett från slutet av 1900-talet kretsade urbaniseringen kring att personer huvudsakligen flyttade från landsbygden till närmsta stad eller ort där fabriker med arbete fanns. Dessa orter kallades fabriksorter och exempel på dessa är bland andra Oxelösund, Älmhult och Kosta. Denna urbanisering tog dock slut abrupt när millennieskiftet närmade sig. Framför allt på grund av den ökade globaliseringen vilket gjorde att fabriker tvingade avskeda anställda, detta då det blev billigare att lägga produktionen utomlands. Därför flyttade folk därefter in till städerna för att få nya jobb och fabriksorterna blev allt mer tomma. Således handlar urbaniseringen om att människor vill bo nära andra, men också om att man vill kunna få ett jobb och livnära sin familj, vilket enklast görs i städer i dagens Sverige.

Sveriges framtida urbanisering

Hur kan urbaniseringsprocessen se ut i framtiden? Ett scenario vilket understöds av internationella exempel är att människor i städer får ett allt tuffare vardagsliv, detta på grund av att det bor alldeles för många människor i städerna. I sin tur är det något som skapar överbefolkning och att infrastrukturen inte håller, huspriser skjuter i taket och man får vänta i timmar i bilköer. Det är något som framförallt skett i både Myanmar, Bangladesh och Indien. Detta i sin tur kan göra att människor väljer att återvända till landsbygden.

Ett annat scenario är att människor huvudsakligen kommer att bo kvar i städerna som tvingas att anpassas på en stor skala rent fysiskt. Därefter skulle landsbygden huvudsakligen bestå av lantbruk och obebodd mark där naturen huvudsakligen tagit över. Detta scenario är något som det också finns bevis för, framför allt från USA där städer som tidigare drevs av ensidiga ekonomier som bilproduktion i Detroit tvingats stänga ner.

Leave a Reply