Den svenska landsbygden

När man diskuterar den svenska landsbygden är det viktigt att veta vad en landsbygd egentligen är. En landsbygd uttrycks generellt vara ett område som innehar en lantlig typ av byggnader. Landsbygd är ett ord som ofta sätts i relationer till en stad, vilka således utgör varandras motsatser. Således utgör landsbygden huvudsakligen områden som är mellan städer. I denna artikel kommer en återblick att göras i den svenska landsbygden och hur den ser ut i dagsläget.

Hur ser den svenska landsbygden ut?

landscape-498159_960_720Många svenskar tycker det är viktigt att ha en levande landsbygd, inte bara för att det är bra för ekonomin, utan också för att man vill komma ut från städerna och besöka den. Kanske handlar det om att man vill ha ett sommarhus i skärgården eller en stuga i skogen intill en sjö. Dessvärre är det så att endast ett fåtal svenskar vill bo på landsbygden året om. Å ena sidan är landsbygden en fantastisk plats för att kunna njuta av semestern, men också en plats där människor flyttar ut under senare dagar och där rasism och arbetslöshet är ständigt framkommande.

Den kommande flyktingvågen

Dock uttrycker många kommuner i dagens Sverige att man har hopp i flyktingströmmar till Sverige. Detta för att man ska kunna hålla landsbygden igång och få fart på ekonomin återigen. Det har dock visat sig svårt att få flyktingar att stanna kvar i avflyttningskommunerna då många förr eller senare flyttar in till städerna.

Till skillnad från Sverige har Norge i sin tur lyckats bra med att hålla igång en levande landsbygd. Men också Finland, där man gjort landsbygden alltmer till en turistort genom att besöka tomtens påstådda hemvist i Rovaniemi. I Sverige finns dock försök att återuppliva landsbygden av Centerpartiet, vilka är de huvudsakliga kämparna. Bland annat har diskussioner förts om att subsidiera hyror för personer som går med på att återbefolka landsbygden bland annat.

Leave a Reply