Vad är egentligen urbanisering och vad innebär begreppet. Detta är framförallt viktigt då ordet ofta används inom den politiska debatten, men endast ett fåtal vet det egentligen innebär. Därför kommer denna artikel kretsa kring att diskutera begreppet och dess innebörd globalt sett.

Urbanisering

7180524608_7df31b430f_bUrbaniseringen syftar på en folklig skiftning från landsbygd till stadsliknande områden, det vill säga att folk flyttar från landsbygden in i städerna. Detta har lett till att byar blivit till städer och att städer blir allt större genom att inflyttningar kräver boenden och arbete. Enligt statistik bor mer än hälften av världens människor i städer i dagsläget och enligt prognoser kommer detta att öka ytterligare. Det är framförallt i Asien och Afrika som urbanisering förväntas ta mest fart.

Vad innebär urbaniseringen?

Urbaniseringen innebär flera saker, huvudsakligen handlar det om att samhället måste fysiskt anpassas till att mer människor bor i städer. Således ökar efterfrågan i städer på specifika produkter och service. Exempelvis kan det handla om att installera fritt wifi i städerna för att låta människor kommunicera på ett effektivt sätt. Men det kan också handla om att människor allt oftare vill kunna ha tillgång till internet för att kunna använda appar på mobilen. Exempelvis kan det handla om att någon vill gå in och spela på Casinoroom för att kunna spela om veckans storvinst medan man sitter på tunnelbanan hem från jobbet. Således är urbaniseringen starkt kopplad till moderniseringen av vad som erbjuds i storstäderna.

Stora urbaniserade områden i dagsläget

I dagslgäet finns flera stora urbaniserade områden. Många av dessa ligga först och främst i Asien, exempelvis har Osaka, Tokyo, Manila och Seoul redan över 20 miljoner invånare, varpå det förväntas öka till 40 miljoner under detta århundrade. Men också städer i Afrika är på frammarsch och Kairo förväntas vara första staden som har 10 miljoner invånare i Afrika.